قسمت دوم تصاویر عزاداری عاشورای 1391 روستای ازنوجان

قسمت دوم تصاویر عزاداری عاشورای 1391 روستای ازنوجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه در قسمت سوم تصاویر مراسم عزاداری عاشورای روستای ازنوجان

 

/ 0 نظر / 25 بازدید