قسمت سوم تصاویر مراسم عزاداری عاشورای روستای ازنوجان

قسمت سوم تصاویر مراسم عزاداری عاشورای روستای ازنوجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه تصاویر عزاداری عاشورای ازنوجان در قسمت چهارم

 

/ 0 نظر / 54 بازدید