تصاویر قسمت هفتم مراسم عزاداری عاشورای 1391 روستای ازنوجان

قسمت هفتم تصاویر مراسم عزاداری عاشورای 1391 روستای ازنوجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه تصاویر عزاداری عاشورای 91 ازنوجان در قسمت هشتم

 

/ 0 نظر / 24 بازدید