قبرستان مجازي روستاي ازنوجان

در این صفحه تصاویر مربوط به قبور اموات ازنوجانی به تصویر کشیده خواهد شد تا افرادی که در شهرهای دور دست زندگی می کنند بتوانند شبهای جمعه سری به این صفحه زده و فاتحه ای نثار اموات خود نمایند.

تصاویری که تا کنون تهیه شده است مربوط به لیست زیر است و  آقای مهدی ناصر الاسلامی زحمت آن را کشیده اند که به محض انجام امور ویرایشی و کم حجم نمودن تصاویر به منظور تسریع در باز شدن آنها در همین صفحه درج خواهند شد.

نحوه چيدمان در وبلاگ به ترتيب حروف الفبا مي باشد و با توجه به اينكه شماره عكسهاي ارسالي به ترتيب حروف الفبا نيست لذا ترتيب زماني ورود آنها در وبلاگ ممكن است بر اساس حروف الفبا نباشد.

نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد تاریخ وفات امید اسماعیلی قربانعلی 1364/03/03 1388/03/30 قربانعلی اسماعیلی علی اکبر 1316 1380/04/14 صغری اسماعیلی علی اکبر 1305 1390/08/16 بیگم بی بی الوندی   1303 1383/05/23 بی بی الوندی   1291 1371/04/05 ام لیلا انصاری محمد تقی 1303 1346 غلامعلی انصاری محمد علی 1350/01/01 1381/03/17 اشرف انصاری محمد 1351/01/01 1390/08/03 مجید انصاری علی اکبر 1350/04/02 1387/09/15 حجت اله انصاری علی اصغر 1338/01/01 1379/08/01 حسین انصاری هاشم 1285 1342 علی اصغر انصاری حسین 1314 1379/09/17 خاتون جان انصاری حسین 1306/07/01 1391/04/27 غلامحسن انصاری علی اکبر 1301 1389/01/11 ابراهیم انصاری غلامحسن 1331/11/02 1382/02/23 علی اصغر انصاری رضا 1315/10/07 1381/12/14 علی اکبر انصاری رضا 1309/11/04 1390/09/10 عبدالعلی انصاری محمد نبی 1333 1389/12/06 میرزا حسن انصاری غلامحسین 1300/07/01 1387/06/05 محترم انصاری محمد تقی 1303 1386/04/14 شهربانو انصاری عباس 1309/02/05 1390/08/06 کوکب انصاری علی 1308/08/01 1392/04/27 غلامعلی انصاری علی اصغر 1299 1385/12/05 جمیله انصاری رضا   1320 محمد تقی انصاری رضا 131/09/09 1391/09/27 سید کاظم انصاری سید اسماعیل 1265 1363/08/01 سید رضا انصاری سید کاظم 1302/06/12 1371/05/13 سید مهدی انصاری سید رضا 1332/05/05 1391/07/08 مصطفی (خالزا مصطفی) انصاری اسماعیل 1318 1388/10/07 علی اصغر انصاری حسین 1314 1379/04/01 خدیجه انصاری عبدالحسین   1364/04/20 رقیه خاتون انصاری محمد جعفر 1303 1365/06/05 علی انصاری محمد صادق 1302/07/01 1391/02/12 عباس انصاری علی 1333 1354 ام کلثوم انصاری ابراهیم   شب عاشورای 1353 هاجر انصاری حسین 1310/09/01 1391/03/24 محمد نبی انصاری محمد تقی 1342/06/07 1385/08/20 سید حسن پرخیده سید حبیب 1327/03/12 1390/02/15 سید حسین پرخیده سید حبیب 1322 1357/03/28 اسداله پیرنیا حسین 1309/08/10 1385/06/16 عباس توکلی علی 1300/07/01 1390/08/04 غلامعلی جنتی       علی اصغر جنتی عبداله 1356/06/30 1387/07/07 فاطمه جنتی محمود 1369/07/09 1387/11/25 قاسم جنتی علی 1306 1390/10/27 سلطان جنتی حسین 1287 1347 رجبعلی جنتی حسین 1302 1385/06/28 غلامعلی جنتی حسین 1296 1377/10/18 نصراله حبیبی عزت اله 1355 1376/11/08 فاطمه حسنی   1303 1383/04/03 علی اکبر حسنی محمد علی 1306/07/01 1387/02/06 رقیه حسنی باقر 1312 1389/11/05 رضا حسنی باقر 1302 1391/03/10 سید حسن حسینی سید رضا 1312 1385/08/17 سید حسین حسینی سید رضا   1378 صغری دادخواه علی 1317/11/01 1391/11/08 اسدالله دادخواه عباسعلی 1312 1373/08/03 کوثر دادخواه محمد 1375 1387/06/08 حسن دادخواه عباس 1277 1357 سید یحیی ذوالفقاری سید حمزه 1312/02/15 1391/07/07 سید ابوالقاسم رضوی دلیجانی سید حسین 1300 1341 حسن زمانی اسماعیل 1310/10/11 1386/07/22 محمد باقر زمانی محمد ابراهیم 1320/11/10 1390/12/20 علی زمانی ابراهیم 1311 1356/03/06 عباس زمانی ابراهیم 1314 1389/05/18 یداله شعبانی علی اکبر 1334/01/08 1386/11/17 زهرا صمدی محمد جواد 1310 1391/07/23 علی اصغر صمدی محمد جواد 1321/10/02 1391/11/22 محمد اسماعیل صمدی محمد جواد 1306 1390/03/10 معصومه علی  

/ 0 نظر / 31 بازدید